YAŞAM BİLİMLERİ
• Hücre ve doku
• Hücre görüntüleme
• Hücre ölümü
• Kök hücre biyolojisi
• Dolaşım sistemi
• Boşaltım sistemi
• Solunum sistemi
• Sindirim sistemi
• Endokrin sistemi
• Sinir sistemi
• Lenforetiküler sistem
• İskelet-Kas sistemi ve kalsifiye dokular
• Üreme ve gelişim biyolojisi
• Kanser biyolojisi
• Sitogenetik
• Botanik ve mikroskopi
• Rejeneratif tıp
• Fizik ve kimya bilimlerindeki uygulamalar
• Kriminoloji ve mikroskopi
• Biyomalzemeler
• Nanoteknoloji

MALZEME BİLİMLERİ
• Metal ve alaşımları
• Seramikler
• Polimer ve organik materyaller
• Kompozit malzemeler
• Yarı iletken ve manyetik malzemeler
• Amorf malzemeler
• Karbon temelli malzemeler
• Katalitik malzemeler
• İnce filmler, kaplamalar ve yüzeyler
• Mineroloji ve jeoloji
• Kütle spektrometri görüntülemesi
• Enerji ve mikroskopi
• Biyoteknoloji ve mikroskopi
• Çevre ve mikroskopi
• Endüstriyel uygulamalar

TEKNİKLER
• SEM
• (S)TEM
• Analitik mikroskopi
• İn situ mikroskopi
• Kriyoelektron mikroskopi
• 3D mikroskopi
• Numune hazırlama teknikleri
• X-ışınları mikroskopu
• Konfokal mikroskopi
• Dijital görüntüleme teknikleri
• İleri mikroskopi teknikleri
• Biyomoleküllerin görüntülenmesi
• Elektron tomografiyle hücresel
• Yapıların 3 boyutlu olarak görüntülenmesi
• Stereoloji


Dil / Language:

   


Kongremize Kalan Süre:


hafta
gün