H. Mehtap KUTLU

Konuşma Başlığı: Seramid hedefli nanotaşıyıcıların kanserdeki rolleri

1988 yılında Anadolu Üniversitesi Biyoloji bölümünü birincilikle bitirmiş ve aynı Üniversitede Araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. Yüksek Lisansını Biyokimya alanında, doktora ünvanını da 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji anabilim dalında ‘Gammarus spp. Gamma-Aminolevulinik Asit Dehidrataz Enziminin Kurşun ile olan İnhibisyonu ve Bazı Biyokimyasal Özellikleri’ başlıklı tezi ile almıştır. 2001 yılında doçent, 2005 yılında Profesör ünvanlarını almıştır.

Çalışmalarını biyokimya ve moleküler hücre biyolojisi alanlarında yoğunlaştırarak, kriyo elektron mikroskopi ve görüntüleme teknikleri üzerinde pek çok makale yayınlamıştır. Anadolu Üniversitesi bünyesinde ilk kriyolu geçirimli elektron mikroskobu ardından konfokal mikroskopi ve flow sitometri laboratuvarlarını kurmuştur. 4 adet doktora, 20 adette yüksek lisans öğrencisine tezlerini tamamlatmıştır. 30 adet proje tamamlamıştır. 65 adet SCI makalesi, 25 adet de ulusal dergilerde basılan makalesi, 95 adet uluslararası kongrelerde sunumu bulunmaktadır. Son yıllarda kanser biyoterapötikleri ve hedefli kanser ilaçları üzerindeki çalışmaları ile 2 adet ulusal bir adet de Amerika patent başvurusunda bulunmuştur. Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.


Dil / Language:

   


Kongremize Kalan Süre:


hafta
gün