Petek Korkusuz

Konuşma Başlığı: Hematopoietik ve spermatogonyal kök hücre nişlerinin rejeneratif tıp bakış açısıyla karşılaştırılması

1968 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini 1985’de Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi, yüksek öğrenimini 1991’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1997 yılında ‘’Normal ve Osteoartritli İnsan Sinovyumunda Hücre Adezyon Moleküllerinin Değerlendirilmesi: Işık Mikroskobu Düzeyinde İmmünohistokimyasal Çalışma ‘’ başlıklı tezi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ‘’İzole Perfüze Kobay Kalbinde Digoksinle Oluşturulan Aritmide Endotel Kaynaklı Faktörlerin Rolü’’ başlıklı teziyle bilim uzmanı ünvanı aldı. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent oldu. Aynı anabilim dalında 2003 tarihinde üniversite doçenti, 2010 yılında profesör ünvanını aldı. 1991-93 yıllarında TÜBİTAK BAYG yurt içi doktora bursiyeri oldu. 1993 yılında Fransa Bordeaux Üniversitesi, INSERM, hücre kültürü laboratuvarlarında, 1997 ve 1998 yıllarında Japonya Osaka Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Araştırma Merkezi İmmünoloji Bölümünde, 1999’da NATO-B1, doktora sonrası araştırma bursuyla Hollanda Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Elektron Mikroskopi Bölümünde, 2015’te kısa süreli olarak Harvard ve Yale Üniversitesi Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Merkezlerinde davetli öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kök Hücre, Biyomühendislik, Nanotıp ve Nanoteknoloji Anabilim Dalları’na eğitim ve araştırma desteği vermektedir. Ocak 2019 itibarıyla Science Citation Index’e (WOS) kayıtlı 124 adet makalesine yapılmış 1759 adet sitasyonu (h indeksi 24), bir patenti, çok sayıda ulusal ve uluslararası kitap bölümü ve ödülleri bulunmaktadır. Araştırma alanları rejeneratif tıp, somatik ve germ kök hücre mikroçevresi, sert ve yumuşak doku mühendisliği uygulamalarında biyomalzeme immünobiyolojisi, kas iskelet sistemi inflamasyonu ve iyileşmesi olarak özetlenebilir. Ortopaedic Research Society, International Stem Cell Research Society ve European Society of Gene and Cell Therapy’nin seçilmiş üyesidir. Türk Elektron Mikroskopi Derneği, Avrupa Mikroskopi Derneği ve Türk Farmakoloji Derneği, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin ’nin üyesidir. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocukludur.


Dil / Language:

   


Kongremize Kalan Süre:


hafta
gün