Prof. Dr. Serap Şirvancı

Konuşma Başlığı: Deneysel epilepsi modellerinde immünsitokimyasal çalışmalar

Prof. Dr. Serap Şirvancı 1997 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında aynı Fakültenin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 2008 yılında doçent doktor ünvanını aldı. 2015 yılından beri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında profesör doktor olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları sinirbilim, immün-elektron mikroskopi ve silyer diskinezidir.

Prof. Dr. Serap Şirvancı Marmara Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültelerinde lisans, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makale ve derlemede, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildiride ve çeşitli uluslararası ve ulusal toplantılarda davetli konuşmacı olarak yer almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör görevlerini yürütmektedir. İlgi alanları arasında en başta sinema ve tıp gelmektedir.


Dil / Language:

   


Kongremize Kalan Süre:


hafta
gün