Dr. Öğr. Üyesi Dr. Serçin KARAHÜSEYİNOĞLU

Konuşma Başlığı: Mezenkimal Kök Hücrelerde CRISPR/Cas9 Temelli Genom Düzenleme Teknolojilerinin Uygulanması

Dr. Karahüseyinoğlu Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD’ da akademisyen olarak görev almaktadır. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD’ da uzmanlığını yapmıştır. Araştırma alanları üreme biyolojisi ve mezenkimal kök hücre biyolojisi olarak özetlenebilir. İstanbul Süleymaniye Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH ÜYTE Laboratuvarı’nda uzun yıllar embriyolog olarak görev aldıktan sonra, embriyonun implantasyonunu kolaylaştırıcı iki ve üç boyutlu polimerik hücre taşıyıcıları üzerinde endometriyum/kök hücre ko-kültürleri ve embriyo, gamet ve kök hücrelerde CRISPR/Cas9 ve CRISPR/dCas9 ile genom edisyonu üzerine araştırmalara yoğunlaşmıştır. Laboratuvar tecrübesi geniş bir spektrumda histoloji/sitoloji tekniklerini, kök hücre ile ilgili laboratuvar tekniklerini, mikromanipulasyon, mikroskopi ve ileri görüntüleme tekniklerini kapsamaktadır. Mikroskopiye olan ilgisi özellikle flüoresan mikroskopi ve konfokal mikroskopi ile düzlem ışık, multifoton ve süperçözünürlük mikroskopisi gibi ileri görüntüleme sistemlerini kapsamaktadır.


Dil / Language:

   


Kongremize Kalan Süre:


hafta
gün